Historické centrum Görlitz

Nejvýchodnější město na hranici s Polskem a zároveň královské město nabízí historické centrum se spoustou zajímavých míst, která vybízí k návštěvě nejen v létě.

Görlitz, česky Zhořelec, je nejvýchodnějším městem Německa na státní hranici s Polskem. Německý Görlitz tvoří historická část Zhořelce; někdejší východní předměstí, které odděluje řeka Lužická Nisa, představuje dnes samostatné polské město Zgorzelec. Město je zakládajícím členem Euroregionu Nisa.

Osada Görlitz vznikla na důležité křižovatce dvou důležitých obchodních cest: jedné vedoucí z Čech do severních hanzovních měst a královské cesty z Vratislavi do Durynska. První zmínka o osadě „villa Göerlitz“ se objevila roku 1071 v listině sestavené na popud německého císaře Jindřicha IV. v Goslaru.

Někdy před rokem 1220 začala mít původní osada městský charakter a díky výhodné poloze a rozvíjejícímu se obchodu narůstal prudce také počet obyvatel. Roku 1329 byl Görlitz opět přičleněn ke Království českému a za vlády Karla IV. se těšil jeho přízni. V letech 1346–1396 byl Görlitz samostatným vévodstvím, sdruženým společně s městy Žitava, Löbau, Budyšín, Kamenz a Lubań v Lužické Šestiměstí. Poté se stal součástí české korunní země Horní Lužice až do třicetileté války.

Město bylo za třicetileté války obleženo a vydrancováno, po jejím skončení připadlo Pražským mírem v roce 1635 Sasku. V letech 1691, 1717 a 1724 bylo město zpustošeno požáry. Po napoleonské válce bylo roku 1815 město přičleněno k Prusku a stalo se částí provincie Slezsko.

Druhou světovou válkou město prošlo téměř nepoškozené a patrně proto se v něm usadilo mnoho Němců, uprchlých z východních území ztracených Postupimskou dohodou. Tato dohoda určila Lužickou Nisu za novou německo-polskou státní hranici, čímž rozdělila město na část německou a polskou. Německá část si ponechala název Görlitz, z jedné pětiny původního města pak vzniklo polské město Zgorzelec.

Historické město skýtá mnoho památek, patří mezi ně například farní kostel svatého Petra a Pavla (Peterskirche), Waidhaus, skladištní dům z 12. století, přestavěný v 16. století, vedle kostela sv. Petra. Dále zde najdeme radnici na Dolním náměstí (Untermarkt) z roku 1369 s věží a orlojem, severní část přestavěna 1903. Je zde též Kaisertrutz, válcová hradební bašta z roku 1490, dnes část muzea ad.