Přístupnost

V celém objektu se nenachází bezbariérový vstup.

Z části je možno pohybovat se v areálu zámeckého parku, avšak vzhledem k jeho členitému povrchu je i pohyb v něm velmi náročný.

Prohlídka samotného objektu je navíc fyzicky náročná (obsahuje velký počet schodů).

Osobám slabozrakým a nevidomým nabízí hrad a zámek následující pomůcku:

  • haptický půdorysný model hradu a zámku - je umístěn v návštěvnickém centru, aby si jej mohli návštěvníci osahat a získat tak lepší představu o místě, kde se nachází

Kompletní přehled vybavenosti objektů pro návštěvníky se speciálními potřebami (pohyb, sluch, zrak) ve správě NPÚ na Liberecku, Pardubicku a Královéhradecku naleznete zde ,
v rámci celého NPÚ zde .