Přijďte na přednášku o cestování Habsburků do českých zemí

Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči připravilo na duben v rámci cyklu Rodinné stříbro – Památky kolem nás přednášku s názvem Cesty do českých zemí jako součást prezentace habsburského rodu v 17. a 18. století. Koná se ve středu 10. dubna 2024 v 18.00 hodin v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči. Přednáší PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.

Od konce třicetileté války vládli čeští králové z rodu Habsburků svým dědičným zemím na dálku, z Vídně, a do Čech či na Moravu zajížděli jen sporadicky. Nákladné dvorské cesty totiž znamenaly nemalou zátěž pro státní pokladnu a vyžadovaly nezměrné úsilí jak ze strany centrálních institucí, tak i institucí zemských, církevních a také jednotlivých královských měst a panství, jimiž panovnická kolona projížděla. Tématem přednášky bude postihnout hlavní aspekty fenoménu panovnických návštěv v době, kdy se pohyb krále a císaře řídil přísnými ceremoniálními pravidly a kdy byla jeho cesta extrémně náročnou organizační a logistickou operací.
Přednáška je součástí projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů: Habsburkové – domovem i v Českých zemích.