Konec října přinesl uzavření hradních a zámeckých bran – na Liberecku zůstává nadále otevřený zámek Sychrov a Zákupy. Adventní akce chystá také hrad Grabštejn a zámek Lemberk

Na libereckých hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu skončila v neděli 30. října tzv. hlavní sezona. Na osm památek zavítalo zatím 354 031 návštěvníků, tedy o zhruba 52 tisíc více, než za celý rok 2021, který byl poznamenán proticovidovými opatřeními. Zámky Sychrov a Zákupy jsou otevřeny celoročně, na hradě Grabštejn se chystají adventní prohlídky a doprovodný program, na Lemberku Vánoční koncert.

„Návštěvnost libereckých objektů mne velmi těší, neboť počty celkově překonaly tzv. covidové roky, tedy rok 2021 a 2020. Bohužel nedosahujeme dat z let předešlých, například v roce 2019 jsme uvítali 454 785 návštěvníků. Musím ale zdůraznit, že současná čísla nejsou konečná, neboť v Libereckém kraji spravujeme hned dvě památky s celoročním provozem – Sychrov a Zákupy – kde se kromě klasických prohlídek chystají další doprovodné akce, a to vše statistiku ještě ovlivní. Doufám také v úspěch adventních prohlídek a vánočních akcí, které jsme museli po dva roky vynechat. Mé poděkování patří nejenom návštěvníkům, kteří nám zachovávají přízeň, ale také všem, kdo se na chodu památek podílí. V uplynulých měsících jsme se také starali o údržbu parků a zahrad, finišují stavební obnovy a nové plánujeme, sezona tedy končí pouze zdánlivě“, říká Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově, pod jehož vedení spadá osm památek na Liberecku a dalších devět na východě Čech.

Největšími provozními změnami prošel v letošním roce hrad a zámek Frýdlant, kde došlo k rozdělení prohlídkových tras na trasu zámkem a trasu hradem, došlo i k částečným reinstalacím těchto tras, byla vytvořena nová trasa se zaměřením na zbraně, nově pojata byla také dětská prohlídka. Návštěvníci uvítali možnost volného vstupu do nádvoří, kde byla vybudována provizorní kavárna, nový vzhled dostala pokladna a také sociální zařízení v nádvoří. V současné době pokračuje restaurování sgrafit na Renesančním zámku, záchranné zajištění sgrafitové fasády Kastelánského křídla bylo ukončeno na konci září. Plánuje se obnova toalet u tzv. Kaplanky, další úpravy v Kaplance a také reinstalace vybraných interiérů. 

Na hradě Bezděz byla v květnu spuštěna hra pro dětské návštěvníky Poklad kralevice Václava, která si rychle našla příznivce; po covidové pauze byl uskutečněn noční výstup a nejenom o prázdninách se na Bezdězu usadili rytíři, v purkrabství byly realizovány tři výstavy. Majestátní hrad a bohatý kulturní program přilákal o víkendu 5.-6. července rekordních téměř tři tisíce návštěvníků. V září byla dokončena oprava ochozu velké věže a byly vyspárovány nové dlaždice i cihly po obvodu, čímž se zamezilo zatékání do vnitřních prostor. Bylo opraveno zábradlí a schodiště vedoucí na druhé hradní nádvoří, pokračují práce na realizaci rekonstrukce nákladové lanovky včetně dolního zázemí. Současně s rekonstrukcí lanovky budou položeny sítě pro možnost budoucího napojení hradu na vodovodní řad a svodu odpadní vody z objektu.

Na Hrubém Rohozci byla společně s vnitřní fasádou zámku dokončena celková oprava říms, okapových svodů a oplechování. Pro návštěvníky se začátkem sezony otevřela i nově opravená umělá jeskyně „grotta“ v zámeckém parku, proběhly drobnější opravy týkající se části zastřešení a portálu vedoucího do pokladny. Návštěvníci si mohli vybírat z několika prohlídkových okruhů včetně dětského, byly zrealizovány varhanní soboty, Noc kostelů či koncert pěveckého sboru Ještěd v zámecké kapli. Došlo k revitalizaci zámeckého parku.

Hrad Grabštejn vstupoval do roku 2022 s rozsáhlou stavební akcí, a to odstraňováním havárie horního nádvoří. I přes omezení, které s sebou stavební práce přinesly, dokázala správa hradu zajistit provoz všech prohlídkových okruhů, zorganizovat mnoho kulturních akcí a přednášek, byla zde zrealizována unikátní Výstava Afrika Karla Podstatského z Lichtenštejna v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů. Nový obsah dostala dětská prohlídka Hraběcí poklad. V současné době je na Grabštejně zahájen další stavební projekt – připojení objektu hradu k vodovodnímu řadu, položení přípojek vody a kanalizace a oprava komunikací. K této stavební akci zasíláme samostatnou tiskovou zprávu.

Hrad Grabštejn naváže v letošním roce na tradici vánočních prohlídeko víkendu 10.-11. prosince zde proběhnou hrané prohlídky, výstup na věž, dílničky pro děti i dospělé, adventní tržiště a  v sobotu také koncert -  Jakub Jan Ryba: Česká mše Vánoční (Smíšený pěvecký sbor Janáček Jablonec nad Nisou).

Na Lemberku pokračují práce na obnově vstupních objektů a ledárny. Opravou vstupních objektů bude zvýšena bezpečnost návštěvníků, obnova ledárny zpřístupní další zajímavý prvek v rámci zámeckého komplexu. Proběhly dosadby stromů do lipové aleje, z kulturních akcí zaznamenaly velký ohlas Prohlídky s Bílou paní, zpřístupnění a prohlídky Bredovské zahrady a výstupy na věž. V sobotu 10. prosince se na Lemberku uskuteční Adventní koncert – Vystoupí soubor historické hudby FRAGIUM16 a Jiří Bartoloměj Sturz – sólista divadla F. X. Šaldy.

Na Troskách byl zaveden, respektive návštěvníkům byl umožněn on-line nákup vstupenek a byl zde zaveden samostatný prodej suvenýrů. Hrad se také premiérově zapojil do Hradozámecké noci. Pokračovaly práce na obnově západní hradební zdi, tato stavební akce bude probíhat i v další sezoně. Z technických důvodů musel být uzavřen ochoz na věži Baba, v současné době je chystán projekt na odvodnění této věže.

Na celoročně zpřístupněném Sychrově probíhá obnova krovů a střech na východním křídle zámku a to včetně obou věží – tyto části objektu jsou z nádvoří i z parkové části pod lešením, provoz objektu není ale nijak narušen. Pokračuje se v restaurování parket východního křídla; novinkou v letošní sezoně byly prohlídky s názvem Za obrazy, které se podrobně věnovaly (nejenom) francouzskému portrétnímu umění a budou realizovány i v příštím roce. Současná návštěvní doba sychrovského zámku je denně od 10 do 14 hodin s pevně stanovenými časy prohlídek v 10:15, 11:30, 12:45 a 14:00 hodin, zámecký park je uzavřen. V polovině listopadu se v zámeckých komnatách odehrají prohlídky na motivy známé pohádky Princezna Lada, poslední listopadový víkend bude patřit tradičním vánočním trhům a také zámeckým prohlídkám s čerticí, které jsou určeny nejmenším návštěvníkům. Novinkou pro konec kalendářního roku jsou prohlídky nazdobeného zámku pouze za asistence kustodů (27.12. až 1.1.).

Císařský zámek Zákupy nabízí od listopadu Zimní trasu a je otevřen denně kromě pondělí, s pevně stanovenými časy prohlídek v 10, 12 a ve 14 hodin. Na zámku byla ukončena komplexní obnova barokního krovu, stropů a střechy. Nadále zde pokračuje projekt IROP, jenž má za cíl obnovu jižního křídla hospodářského dvora.

Ve třech nikdy nezpřístupněných místnostech prvního patra zámku nyní pracují restaurátoři na obnově výmaleb, dveřních fládrů, kachlových kamen a parketových podlah, aby tyto prostory obohatily Zimní trasu (zpřístupnění plánováno na druhou polovinu roku 2023). I správa zámku Zákupy chystá adventní prohlídky a to o víkendech 26.–27.11.; 3.–4. 12.; 10.–11. 12. a 17.–18. 12.

Letošním tématem projektu Po stopách šlechtických rodů byly šlechtické slavnosti a zábavy.

13. ročník tohoto projektu se bude věnovat rodu Harrachů s názvem Harrachové – Vznešenost zavazuje. Podrobnosti k projektu budou uvedeny před sezonou 2023.

Plánované akce na libereckých objektech naleznete zde https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/prehled-kulturnich-akci

Součástí tiskové zprávy jsou přehledy návštěvnosti s porovnáním za roky předchozí, ke stažení také zde: https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/pro-media

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

PhDr. Miloš Kadlec

  • ředitel/ka územní památkové správy
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 482 360 003, 603 105 335
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3
Nepodléhá CC

Mgr. Lucie Bidlasová

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 775 944
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
Zámecký park 1/, Slatiňany